Devices

Freetel Katana 01
Freetel nico
Freetel Priori 3 LTE
Freetel Priori 3S LTE
Freetel Priori2
Freetel Samurai Miyabi
Freetel XM